Giám sát tình hình xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 03-05-2021
Giám sát tình hình xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong mùa mưa năm 2021 là một trong nhiều giải pháp để chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông trong giai đoạn mùa mưa năm 2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI