Khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Audio thời sự 19-07-2021
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo đúng quy định…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI