Nâng cao cảnh giác không được chủ quan, lơ là với tình hình dịch bệnh Covid 19

Audio thời sự 03-05-2021
“Tiếp tục tổ chức tuyên tuyền, phổ biến đến đội ngũ nhân viên, lái xe thuộc đơn vị quản lý về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên cả nước và thế giới để nâng cao cảnh giác không được chủ quan, lơ là với tình hình dịch bệnh”. Đây là yêu cầu của Sở GTVT Tây Ninh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI