Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính

Audio thời sự 29-04-2021
Sáng 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời, phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính, giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI