Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Audio thời sự 19-09-2021
“Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác và hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI