Tây Ninh: Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tăng 17 bậc so năm 2019

Audio thời sự 05-07-2021
Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Tây Ninh đạt 84,59 điểm, xếp thứ hạng 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng 4,54 điểm và tăng 17 bậc so với năm 2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI