Tây Ninh: Không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, huyện, xã

Audio thời sự 12-07-2021
Các nội dung tiếp xúc cử tri sẽ được đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh. Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri có thể gửi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh hoặc gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI