Tây Ninh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Audio thời sự 01-07-2021
Chiều 30.6, báo cáo trước HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, ông Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh “Tây Ninh đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI