Tây Ninh: Tuyển sinh 30 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ y khoa theo đặt hàng

Audio thời sự 15-07-2021
Sở Y tế Tây Ninh thông báo tuyển sinh 30 chỉ tiêu bác sĩ y khoa theo đặt hàng của tỉnh (địa chỉ sử dụng của tỉnh) năm 2021 tại Khoa Y-ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI