UBND tỉnh chỉ đạo: Siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg về giãn cách xã hội

Audio thời sự 29-07-2021
UBND tỉnh nhấn mạnh đề nghị người dân không ra khỏi nhà, nhất là từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau nếu không thuộc trường hợp cấp thiết. Thời gian áp dụng từ kể từ 18 giờ ngày 28.7.2021 đến hết ngày 1.8.2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI