Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu: Người dân phấn khởi vì hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM

Audio thời sự 25-04-2021
Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM trong năm 2020 và đã được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2021. Nhìn những thành quả mà XDNTM mang lại, người dân rất vui mừng, phấn khởi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI