Năm 2013: Hòa Thành thực hiện tốt công tác phối hợp cho vay

Cập nhật ngày: 01/06/2014 - 03:24

Hội Nông dân huyện giải ngân vốn vay cho nông dân xã Trường Hòa.

Trong năm 2013, các đơn vị này đã thành lập 351 tổ và xét cho 4.323 lượt hộ vay với tổng số tiền trên 69,1 tỷ đồng, tăng 47 tổ so với năm trước, giảm 305 số lượt hộ vay nhưng số tiền tăng thêm trên 7,3 tỷ đồng. Trong đó, Hội nông dân cho 3.551 lượt hộ vay, số tiền trên 57,2 tỷ đồng, Hội LHPN cho 772 lượt hộ vay, số tiền trên 11,8 tỷ đồng.

Trung bình, mỗi hộ vay từ 10-30 triệu đồng, cá biệt có một số hộ còn được xét cho vay đến 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Tổng dư nợ cuối năm 2013 trên 66,1 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với trước; mức dư nợ bình quân 1 hộ vay là 16,7 triệu đồng.

Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả, trả nợ đúng hạn. Tỷ lệ nợ xấu, nợ tồn đọng thấp, chỉ chiếm 1,03%, giảm 16 hộ so với năm trước.

Ngoài ra, Ngân hàng NN-PTNT huyện cũng đã huy động được trên 11,1 tỷ đồng thông qua Hội nông dân và Hội LHPN huyện, góp phần tăng nguồn vốn cho vay ra nhân dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội với ngân hàng đã giải quyết vốn kịp thời cho người vay, giúp người sản xuất kinh doanh có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô, khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao.

Thông qua tổ vay vốn, các cấp Hội còn giúp ngân hàng quản lý tốt nguồn vốn vay và tập hợp được đông đảo lực lượng hội viên tham gia sinh hoạt, gắn bó với tổ chức Hội.

Nguyễn An

 


Liên kết hữu ích