Năm 2014, thành phố có hơn 3.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật ngày: 08/01/2015 - 12:00

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động, năm 2014, Hội Nông dân Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào, được đông đảo nông dân đồng tình hưởng ứng.

Trong năm qua, đã có 6.960 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Trần Văn Mỹ ở xã Thạnh Tân, gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố.

Để thực hiện phong trào, Hội Nông dân Thành phố tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản, kiến thức chăn nuôi trồng trọt; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật… giúp nông dân sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Hội cũng tranh thủ từ các nguồn vốn được hơn 13 tỷ đồng cho gần 1.000 lượt nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đạt kết quả khả quan.

Cuối năm 2014, có 3.082/6.960 hộ đăng ký đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh có 17 hộ, cấp thành phố có 159 hộ và còn lại là cấp cơ sở.

Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh với quy mô lớn, có vốn hàng chục tỷ đồng, thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, nhiều tấm gương nông dân vượt khó vươn lên và trở thành những hộ điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi ở Thành phố, như hộ của ông Trần Văn Mỹ ở xã Thạnh Tân sản xuất mãng cầu;

Hộ ông Phạm Đình Thái ở phường I trồng hoa kiểng; hộ ông Phạm Quyết Tiến ở xã Bình Minh với mô hình VAC; hộ ông Nguyễn Văn Gàn ở phường Hiệp Ninh trồng mai; hộ ông Đỗ Ngọc Hải ở phường IV với mô hình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ;… góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quế Hương


Liên kết hữu ích