Năm 2015: Dự báo thu hút đầu tư nước ngoài giảm

Cập nhật ngày: 19/04/2015 - 06:20

Theo dự tính, năm 2015 vốn thu hút đạt khoảng 700 triệu USD. Trong đó, vốn đăng ký mới 360 triệu USD, bằng 97,78% so với cùng kỳ (SCK); vốn đăng ký bổ sung 340 triệu USD, bằng 65,29% SCK. Năm nay, vốn đầu tư thực hiện khoảng 465,2 triệu USD, bằng 113,72% SCK.

Năm 2015, ước doanh thu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Tây Ninh đạt hơn 1,3 tỷ USD, bằng 103,85% SCK; xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, bằng 108,4% SCK; nộp ngân sách 11 triệu USD, bằng 110% SCK.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất vỏ ruột xe Sailun ở Khu Công nghiệp Phước Đông.

Trong quý I năm nay, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt 17,47 triệu USD, giảm 95% so với cùng kỳ. Trong quý, có 1 dự án bị chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với số vốn 1,8 triệu USD. Lũy kế đến nay, Tây Ninh có 224 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký gần 2,9 tỷ USD.

Hiện việc thu hút đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, số doanh nghiệp ngưng hoạt động vẫn còn nhiều (16 doanh nghiệp).

Môi trường đầu tư còn bộc lộ những hạn chế như: cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế, thiếu hụt nguồn nhân lực đã qua đào tạo, nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật; việc đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Kết quả đào tạo dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

Năm 2015, để thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, tỉnh tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư, thuê đất và giải quyết các đề nghị của doanh nghiệp, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi;

Tăng cường công tác đối thoại với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất.

Song song đó, tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư; xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và chuẩn bị đón làn sóng các nhà đầu tư mới.

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng sản xuất thuê đất, phục vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phù hợp quy hoạch, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch.

Một trong những khâu quan trọng khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo dạy nghề, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự đào tạo dạy nghề cho công nhân, nhất là tập trung chủ yếu vào nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần lao động và hoàn thiện tay nghề, kỹ năng như: chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả của các dự án đã được cấp phép; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm triển khai theo quy định hoặc không có khả năng triển khai thực hiện.

Hoàng Thi