Xã hội   Giáo dục

Ngành GD-ĐT miền Đông Nam Bộ: Nhiều giải pháp góp phần giảm tỷ lệ học sinh các cấp bỏ học

Cập nhật ngày: 22/12/2010 - 11:02

Ông Võ Hiền Phương, Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Vừa qua, tại Bình Phước, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị giao ban Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Đông Nam bộ (Vùng thi đua số 5) lần thứ nhất năm học 2010-2011. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 7 tỉnh trong vùng là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Năm học 2010-2011, được Bộ GD-ĐT xác định là năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành trong năm học.

Các Sở GD-ĐT trong vùng đã làm tốt công tác tham mưu cho các tỉnh ban hành các Nghị quyết và có cơ chế, chính sách phù hợp phát triển giáo dục; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều giải pháp tích cực, góp phần giảm tỷ lệ học sinh các cấp bỏ học; trong đó bình quân tỷ lệ học sinh bỏ học cả vùng còn 0,13%, giảm 1% so với năm học trước. Các Sở GD-ĐT đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời, triển khai thực hiện tốt việc đánh giá đội ngũ trên cơ sở chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường, bồi dưỡng tình cảm, hứng thú và thái độ tích cực trong học tập của các em học sinh, kiên quyết khắc phục tình trạng dạy học theo lối đọc-chép.

Từ nguồn vốn thực hiện Đề án chương trình kiên cố hoá trường lớp, tỉnh Tây Ninh và Ninh Thuận đã triển khai xây dựng 2.638 phòng học, 118 nhà công vụ giáo viên, trong đó đã hoàn thành 1.555 phòng học và 90 nhà công vụ để phục vụ cho năm học 2010-2011, đang thi công 692 phòng học, 23 nhà công vụ và tiếp tục làm thủ tục đầu tư xây dựng 146 phòng học. Tây Ninh đã triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, chương trình giáo dục ở mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo 5 nội dung chung của phong trào. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được thực hiện tốt. Kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm GDTX huyện, thị xã nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị này thực hiện 3 chức năng giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng: Những gì mà Vùng thi đua số 5 làm được trong việc kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đầu tư cơ sở hạ tầng là rất đáng ghi nhận. Những vấn đề mà các địa phương quan ngại như đề án phổ cập mầm non 5 tuổi, biên chế cho giáo viên mầm non, chính sách phụ cấp ưu đãi thu hút với nhà giáo… Bộ sẽ sớm xem xét để có những hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương.

Anh Tuấn