Người nghèo được chăm lo nhiều hơn

Cập nhật ngày: 04/06/2011 - 10:51

Tiểu đề án chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2011 vừa được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) trình UBND tỉnh. Mục tiêu của tiểu đề án này là triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập  trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo hỗ trợ giảm nghèo ở các địa phương; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định của chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội.

Người nghèo ngày càng được quan tâm nhiều hơn

Theo tiểu đề án trên, đến đầu năm 2011, Tây Ninh có 13.984 hộ nghèo với 46.225 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 5,25% tổng số hộ gia đình. Đã có 36.152 thẻ bảo hiểm y tế được cấp sử dụng trong năm 2011, đạt 100% số đối tượng được cấp thẻ theo quy định. Có 593 hộ đang ở nhà tạm cần được hỗ trợ nhà ở trong năm 2011 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Tây Ninh có 9.565 hộ cận nghèo với 37.243 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,59% tổng số hộ gia đình; có 4.548 hộ có thu nhập bằng 131% đến 150% thu nhập của hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,71% tổng số hộ gia đình.

Đề xuất hỗ trợ tiền điện, BHYT cho hộ cận nghèo

Nội dung tiểu đề án có 3 phần: Phần thứ nhất là đề nghị UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng ngân sách giải quyết hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo. Theo Sở LĐ-TB&XH, tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện quy định: Các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ giá điện cho 50kwh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng. Kinh phí hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo lấy từ tiền bán điện.

Sau khi có kết quả tổng điều tra hộ nghèo năm 2010, Sở LĐ-TB&XH có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH và Sở Tài chính về dự toán kinh phí hỗ trợ giá điện năm 2011 cho 13.984 hộ nghèo ở Tây Ninh với số tiền 419.520.000 đồng/tháng. Tổng số tiền hỗ trợ cho hộ nghèo Tây Ninh trong năm 2011 (10 tháng, tính từ tháng 3 đến tháng 12.2011) là gần 4,2 tỷ đồng. Trong thời gian chờ Bộ LĐ-TB&XH chuyển kinh phí này về tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng từ ngân sách số tiền trên để ngành LĐ-TB&XH tổ chức trao cho hộ nghèo.

Phần thứ 2 trong tiểu đề án là hỗ trợ giá điện cho hộ cận nghèo. Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo năm 2010, Tây Ninh có 9.565 hộ cận nghèo với 37.243 nhân khẩu, có mức thu nhập từ 101% đến 130% thu nhập của hộ nghèo. Trước tình hình vật giá tăng cao, đời sống của người có thu nhập thấp, của hộ cận nghèo thêm nhiều khó khăn, Sở LĐ-TB&XH đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ giá điện cho hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 20.000 đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền điện mỗi tháng cho hộ cận nghèo là 191.300.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ tiền điện cho hộ cận nghèo trong năm 2011 là trên 1,9 tỷ đồng (10 tháng, tính từ tháng 3 đến tháng 12).

Nội dung thứ 3 trong tiểu đề án là hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Sở LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định, người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua BHYT. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân kinh tế khó khăn nên số người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT trong những năm qua rất ít (năm 2008 chỉ có… 68 người, năm 2009 được 441 người, năm 2010 có 559 người). Để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo có thêm điều kiện tham gia BHYT, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ đối tượng này từ mức 50% lên mức 70% tiền mua BHYT. Tính theo mức hỗ trợ 70% tiền mua BHYT, số tiền ngân sách phải chi cho một người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT năm 2011 là 275.940 đồng.

Sở LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án: Phương án 1 là hỗ trợ 70% BHYT cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh. Theo phương án này, sẽ có 37.243 người trong 9.565 hộ cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ mức 70% tiền mua BHYT với tổng số tiền gần 10,3 tỷ đồng. Theo phương án 2, chỉ có hộ cận nghèo sinh sống trên 20 xã biên giới của tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ này (10.250 người thuộc 2.501 hộ cận nghèo), tổng mức hỗ trợ là trên 2,8 tỷ đồng. Sau khi nghe Sở LĐ-TB&XH trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã cho ý kiến: Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ 100% hộ cận nghèo 100% tiền mua BHYT.

Thực hiện nhiều chính sách chăm lo người nghèo

Trong tiểu đề án, Sở LĐ-TB&XH cũng lập kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung về hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống đối tượng bảo trợ xã hội theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2011. Cụ thể, 593 hộ nghèo đang ở nhà tạm cần được hỗ trợ nhà ở sẽ được quan tâm giải quyết trong năm nay. Bình quân, mỗi hộ sẽ được xây tặng 1 căn nhà có giá trị 20 triệu đồng. Tổng kinh phí xây nhà là 11.860.000.000 đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ phân nửa, phần còn lại do địa phương vận động xây tặng.

Những căn nhà đại đoàn kết xây tặng hộ nghèo ở xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 17.436 đối tượng bảo trợ xã hội, là những người “yếu thế” nhất trong xã hội đang được các địa phương trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng với kinh phí bình quân mỗi tháng là 3.845.000.000 đồng. Sở LĐ-TB&XH cho biết số đối tượng này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới do Nhà nước mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội (cụ thể, toàn tỉnh có khoảng 2.490 người 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng từ tháng 7.2011 theo Luật Người cao tuổi). Theo tiểu đề án trên, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, cố gắng không bỏ sót một ai.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề xuất một số chính sách hỗ trợ khác đối với hộ nghèo để tạo điều kiện cho người nghèo tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo vươn lên như: hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được vay vốn tín dụng để tham gia các chương trình xuất khẩu lao động, cho sinh viên và học sinh vay; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Những nội dung đề xuất của Sở LĐ-TB&XH được UBND tỉnh và các ngành chức năng thống nhất cao và sẽ sớm được nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

BẢO TÂM