BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều diện tích mì bị sâu bệnh tấn công

Cập nhật ngày: 17/03/2013 - 05:58

(BTNO)- Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ thực Tây Ninh, vụ Đông xuân 2012 - 2013 (tính đến ngày 5.3.2013), toàn tỉnh xuống giống được 18.996ha mì, đạt 95% kế hoạch và bằng 115,9% so cùng kỳ năm 2012.

Một đám mì ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu bị côn trùng gây hại

Tuy nhiên, đa số các vùng trồng mì là vùng khô hạn, thiếu nước dẫn đến phát sinh sâu bệnh gây hại. Đáng lưu ý là nhóm côn trùng chích hút gia tăng mức độ hại. Các sâu bệnh gây hại nhiều nhất là nhện đỏ, rệp sáp bột hồng, rệp sáp thường, bọ phấn.

Tính đến đầu tháng 3.2013, trên địa bàn tỉnh có 853,5ha mì bị nhện đỏ gây hại, trong đó nhiễm nặng 231,5ha, còn lại nhiễm trung bình và nhẹ. Hầu hết diện tích mì bị nhện đỏ gây hại ở giai đoạn từ 2 đến 5 tháng, tập trung tại các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Gò Dầu và Thị xã.

Về bệnh rệp sáp bột hồng có 46,3ha bị nhiễm, trong đó 6ha tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu bị nhiễm nặng, 1ha nhiễm trung bình tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, số còn lại nhiễm nhẹ.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 12ha mì ở huyện Gò Dầu bị nhiễm rệp sáp thường, 32ha mì ở Tân Biên nhiễm bọ phấn.

D.H