BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phải thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 06/10/2011 - 10:34

Ngày 6.10.2011, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án Khu Liên hợp công nghiệp- đô thị- dịch vụ Phước Đông- Bời Lời (gọi tắt là Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời). Đến dự có lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các sở ngành tỉnh liên quan, UBND huyện Gò Dầu và các ban ngành huyện liên quan, đoàn kiểm tra liên ngành, tổ công tác kiểm tra, tổ công tác giải quyết khiếu nại và hơn 600 người dân trong vùng dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại buổi đối thoại

Trước khi đối thoại, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả tổ chức công khai lấy ý kiến dự thảo bảng chi tiết hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời. Theo đó, tổng số hộ cần phải triển khai lấy ý kiến dự thảo bảng chi tiết hỗ trợ bổ sung là 1.551 hộ, trong đó có 1.335 hộ đã nhận- đạt hơn 86%, còn lại 216 hộ chưa nhận. Sau khi nhận dự thảo bảng chi tiết hỗ trợ bổ sung, có hơn 600 ý kiến phản hồi, trong đó có một số ý kiến đồng tình với phương án hỗ trợ bổ sung và nhiều ý kiến thắc mắc với nhiều nội dung khác nhau. Tuy nhiên, tập trung nhiều nhất là ý kiến thắc mắc về mức hỗ trợ 1,5 lần giá đất nông nghiệp, trong đó có một số hộ đề nghị hỗ trợ với mức 5 lần- tương đương 2,2 tỷ đồng/ha.

Tại buổi đối thoại, có hơn 20 lượt ý kiến của các hộ dân phát biểu liên quan đến nhiều nội dung. Trong đó, tập trung nhiều nhất vẫn là nội dung thắc mắc về mức hỗ trợ 1,5 lần và có một số ý kiến đề nghị áp dụng mức hỗ trợ là 5 lần giá đất nông nghiệp. Có một số ý kiến thắc mắc về việc bồi thường, hỗ trợ đất kênh mương, đất hố vật liệu… chưa được tính đầy đủ.

Giải trình những ý kiến thắc mắc của dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Chiến cho biết trước khi lập phương án bồi thường dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời vào năm 2009, các ngành chức năng đã tổ chức lấy ý kiến tham khảo của dân và nhận được hơn 300 ý kiến đồng tình. Đồng thời cũng tham khảo nhiều bảng hợp đồng sang nhượng đất thực tế ở khu vực để xác định giá đất thị trường tại thời điểm lập phương án bồi thường để đề xuất giá bồi thường phù hợp. Liên quan đến mức hỗ trợ 1,5 lần, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình mức hỗ trợ này được chọn dựa trên khoản 1 và 2 Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, khoản 1 quy định: “… a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương”. Và khoản 2 quy định: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này cho phù hợp với thực tế của địa phương”. Căn cứ các quy định trên và xét điều kiện thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 18.8.2010 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tỉnh chọn hình thức hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng vị trí đất bị thu hồi theo bảng giá do UBND tỉnh công bố hằng năm tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất. Còn một số ý kiến thắc mắc về các dạng đất kênh mương, đất hố vật liệu… chưa được tính đầy đủ thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đang rà soát lại, tổng hợp và sẽ giải quyết phù hợp.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời đã dành thời gian đến tham dự và nêu nhiều ý kiến chung quanh quá trình triển khai dự án và việc lập phương án hỗ trợ bổ sung. Sở dĩ trước đây tỉnh chọn địa bàn hai huyện Trảng Bàng và Gò Dầu để triển khai dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời nhằm tạo điều kiện cho hai huyện anh hùng này phát triển. Đây là dự án có tiến độ triển khai nhanh nhất ở Tây Ninh- trong vòng 1 năm đã có hơn 98% hộ dân đồng tình nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án là lúc giao thời giữa Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ nên phát sinh khiếu nại. Sau khi xem xét ý kiến tham mưu của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng đã có Công văn số 1218/TTg-KTN ngày 23.7.2011 chỉ đạo: “UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Liên hợp công nghiệp- đô thị- dịch vụ Phước Đông -Bời Lời theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo và thực hiện việc rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết; trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền hỗ trợ thấp hơn so với mức quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ và Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 19.8.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh thì tiếp tục được chi trả nhưng không cao hơn mức quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP nêu trên và quy định cụ thể của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật…”. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan khẩn trương rà soát, lập phương án hỗ trợ bổ sung hoàn chỉnh trong tháng 9 năm 2011. Ngày 26.9.2011, phương án hỗ trợ bổ sung đã được niêm yết công khai và gửi đến từng hộ dân để nhận ý kiến phản hồi.

Người dân trong vùng dự án phát biểu ý kiến

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ khẳng định là phải thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1218/TTg-KTN. Sau buổi đối thoại này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành phương án chi trả bổ sung trình UBND tỉnh phê duyệt và sẽ tiến hành chi trả cho dân trong thời gian sớm nhất.

Trần Tam