Ra mắt Tổ “Nữ chủ nhà trọ” 

Cập nhật ngày: 04/06/2017 - 19:51

BTNO - Mục đích việc thành lập Tổ là xây dựng các nữ chủ nhà trọ trở thành những hội viên nòng cốt của Hội, làm cầu nối giữa nữ công nhân với tổ chức Hội, góp phần dựng các khu nhà trọ văn minh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các thành viên Tổ “Nữ chủ nhà trọ” ấp Phước Đức B

Xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) có Khu công nghiệp Phước Đông- Bời Lời thu hút ngày càng đông số công nhân từ các nơi đến làm việc. Để đáp ứng nhu cầu tạm trú cho những công nhân đến từ phương xa, thời gian qua, nhiều người dân ở xã Phước Đông đã đầu tư dịch vụ cho thuê nhà trọ.

Trước tình hình này, Hội Phụ nữ xã Phước Đông đã xây dựng và cho ra mắt Tổ Nữ chủ nhà trọ ở ấp Phước Đức B. Tổ có 10 chị em là chủ các nhà trọ do bà Đặng Thị Liên làm Tổ trưởng. Mục đích việc thành lập Tổ là xây dựng các nữ chủ nhà trọ trở thành những hội viên nòng cốt của Hội, làm cầu nối giữa nữ công nhân với tổ chức Hội, góp phần dựng các khu nhà trọ văn minh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, các nữ chủ nhà trọ cũng có đều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của số chị em nữ đang thuê nhà và có hướng giúp đỡ nữ công nhân nghèo xa quê, giúp họ an tâm lao động sản xuất. Qua sự giới thiệu của Hội Phụ nữ xã, các thành viên trong Tổ “Nữ chủ nhà trọ” có thể giảm giá thuê phòng từ 10% đến 20% cho nữ công nhân nghèo. 

Hằng tháng, các thành viên trong Tổ “Nữ chủ nhà trọ” tổ chức tập hợp các chị em đang tạm trú tại nhà trọ của mình để sinh hoạt về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến những nội dung cần biết xung quanh Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là điều có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

N.H