BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Công bố quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn

Cập nhật ngày: 17/03/2012 - 03:09

Theo đó, dự án Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đất Việt, thời gian thực hiện từ năm 2011-2020, với tổng vốn đầu tư của dự án là 542,039 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp là 231,399 tỷ đồng, số còn lại của người dân, doanh nghiệp và vốn huy động tài trợ.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Viễn Thông trao hồ sơ quy hoạch cho các huyện, thị.

Quan điểm phát triển của quy hoạch là phát huy mạnh mẽ các lợi thế và thành quả phát triển của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển trồng trọt, đưa Tây Ninh thành địa bàn sản xuất rau an toàn hàng hoá tập trung, có sức cạnh tranh cao và bền vững. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân sản xuất trong tỉnh chuyển nhanh sản xuất phân tán quy mô nhỏ thành các trang trại sản xuất rau an toàn tập trung với quy mô lớn và chú trọng ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn đa dạng hoá các loại cây trồng. Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho ngành sản xuất rau an toàn phát triển ổn định và bền vững…

Mục tiêu của quy hoạch là chủ động kiểm soát sản lượng, chất lượng khắc phục tình trạng buôn bán lòng vòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, xây dựng thương hiệu rau an toàn Tây Ninh trên thị trường. Phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trong thời gian tới đảm bảo khai thác tốt nhất cả 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp của cả nước. Áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, hình thành các vùng trồng rau an toàn tập trung gắn với thị trường tiêu thụ. Huy động nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giống và quy trình canh tác.

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn đến năm 2020 có diện tích tổng cộng 3.883 ha, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 522 ha, giai đoạn 2016-2020 là 3.361 ha. Quy hoạch mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rau an toàn đến năm 2020 tối thiểu là khoảng 268 điểm.

Tố Tuấn