Sử dụng tính năng File History trong Windows 8 để Backup và Restore File

Cập nhật ngày: 13/05/2012 - 03:04

Windows 8 có tính năng mới “File History”, đây là một tính năng khá mạnh. Kích hoạt File History, Windows 8 sẽ tự động sao lưu tập tin và thư mục. Đây là cách thực hiện nếu bạn vô tình xóa các tập tin hoặc bị treo máy tính và khi bạn bị mất các tập tin quan trọng, bạn sẽ dễ dàng khôi phục nhanh chóng lại chúng.

File History sao lưu dữ liệu tự động trong ổ đĩa hoặc bất kỳ vị trí nào và bạn có thể xác định nó sao lưu thường xuyên hay không và làm thế nào để sao nhiều file bạn biết cũng như cần giữ lại file nào. Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ thấy làm thế nào để thiết lập File History

Việc đầu tiên bạn sẽ phải làm là mở File History. Tìm đến chương trình File History , trong  “File History” vào nơi tìm kiếm trong windows 8. Trong menu bên phải  chọn setting.

 “File History” hiển thị

Như bạn đã thấy, File History đang bị tắt, không có tùy chọn để bật nó lên. Đó là vì chưa cắm ổ cứng bên ngoài vào để sao lưu file. File History không cho phép sao lưu trên cùng 1 ổ đĩa cứng vì như vậy nó sẽ không rõ ràng. Khi bạn đã cắm ổ đĩa cứng ngoài vào thì bạn sẽ thấy ổ đĩa đó hiển thị và tùy chọn File History được bật lên.

Bạn cũng được yêu cầu nếu bạn muốn chia sẽ ổ đĩa đến mọi người trong nhóm của bạn. Nếu bạn có thiết lập 1 nhóm, đồng nghĩa nhiều máy tính trong cùng mạng của bạn sẽ truy cập được vào ổ đĩa và sử dụng nó như là 1 sao lưu trên cùng 1 vị trí đó.

Bây giờ  File History đã được bật, xem các tùy chọn khác có sẵn.

Nếu chọn Change Drive, nghĩa là chúng ta có thể chọn một nơi nào đó để sao lưu các tập tin. Nếu bạn có nhiều ổ đĩa bên ngoài, hoặc những mạng khác mà bạn muốn sao lưu, bạn có thể thay đổi lại vị trí ổ đĩa trong trình đơn này

Nếu chọn Exclude folders, bạn có thể chọn các thư mục nhất định. Vì muốn giải phóng không gian ổ đĩa ngoài, nếu khônghầu hết người dùng sẽ di dời nó

Tùy chọn cuối cùng có sẵn là Advanced Settings.

Ở đây bạn sẽ có thể lựa chọn thiết lập quan trọng như làm như thế nào File History sao lưu các tập tin. Bạn cũng có thể chọn kích thước của bộ nhớ cache (điều này chỉ áp dụng khi sao lưu đến một vị trí mạng) và độ dài của thời gian bạn muốn giữ các sao lưu.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt này theo ý thích của bạn, nhưng một trong những cái Tôi muốn được chắc chắn để xem xét là bạn muốn giữ phiên bản đã lưu trong bao lâu. File History sao lưu nhiều bản sao của tập tin vì vậy bạn thực sự có thể khôi phục lại các tập tin của bạn trở lại trạng thái trước đó trong trường hợp bạn vô tình thay đổi.

Tuy nhiên, vì sao lưu nhiều bản sao của các tập tin, nên bạn có thể tìm thấy ổ đĩa cứng của bạn khá nhanh. Vì vậy, nó có giá trị thiết lập trong thời gian bạn muốn giữ bản sao. Đó là sự lựa chọn cá nhân nhưng tôi muốn khuyên bạn nên giữ bản sao một tháng hoặc lâu hơn.

Cách nhanh nhất và dễ nhất để khôi phục lại các tập tin là  vào thư mục nơi các tập tin bạn muốn để có lại các tập tin đã lưu. Trong ví dụ của tôi, tôi đã đi đến thư mục nơi mà tôi đã lưu tất cả các ảnh chụp màn hình mà tôi đã được sử dụng trong bài này.

Tôi đã vô tình xóa một trong các ảnh chụp màn hình mà tôi cần (và chúng ta hãy giả vờ tôi đã xóa từ thùng rác của tôi). Để có được nó sao lưu chỉ cần nhấp vào biểu tượng File History

Chương trình File History, nơi bạncó thể nhìn thấy trạng thái khác nhau của File History để sao lưu thư mục. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy File History đã lưu hai phiên bản của thư mục ảnh chụp màn hình của tôi.

Bạn có thể xem số phiên bản cũng như ngày và thời gian được tạo ra. Để chuyển đổi giữa các phiên bản nhấp vào mũi tên ở phía dưới.

Ở đây bạn có thể thấy phiên bản 1 - nó không có ảnh chụp màn hình nhiều trong đó đã xuất hiện trong thư mục tại thời điểm được thực hiện.

Nhưng đi đến phiên bản 2 - chúng ta thấy rằng tất cả các ảnh chụp màn hình của tôi khôi phục lại được thực hiện gần đây.

Bây giờ có hai lựa chọn, có thể khôi phục lại các tập tin cá nhân bằng cách chọn nó và sau đó nhấn vào biểu tượng khôi phục phía dưới. Hoặc chỉ có thể khôi phục lại toàn bộ thư mục bằng cách nhấn vào biểu tượng mà không cần lựa chọn các tập tin cá nhân.

Một cách khác có thể khôi phục lại các tập tin là chỉ cần mở chương trình File History một lần nữa và chọn Restore personal files từ trình đơn.

Đưa bạn trở lại thư mục Home và hiển thị tất cả các thư mục khác đã được hỗ trợ bởi File History. Sau đó có thể khôi phục lại các tập tin theo cùng một cách như tôi đã làm trong các bước trước

Cách  hoạt động của File History là nó sẽ chỉ sao lưu Danh sách liên lạc, Desktop và thư mục ưa thích của bạn cùng với tất cả các thư viện. Vì vậy, nếu bạn có một thư mục nhất định mà bạn muốn sao lưu, bạn sẽ phải chắc chắn rằng nó bao gồm một trong những thư viện hoặc địa điểm. File History không cho phép bạn chọn các tập tin và thư mục cá nhân.

File History là một tính năng mới thực sự xuất sắc trong Windows 8. Một khi bạn đã thiết lập bạn có thể yên tâm rằng các tập tin của bạn đã được sao lưu một cách an toàn. Không chỉ là sao lưu, mà được sao lưu nhiều lần và trong mạng khác nhau, do đó bạn sẽ luôn luôn có thể lấy lại tập tin hoặc thư mục mà bạn vô tình xóa hoặc bị mất.

H.T (st)