Tăng cường kiểm soát VSATTP dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật ngày: 04/01/2012 - 11:09

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP tại các cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, giết mổ, bảo quản, vận chuyển các sản phẩm nông, lâm sản và thuỷ sản. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất lớn, gắn với việc phát triển thị trường hàng hoá nông sản an toàn. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành và đột xuất khi cần thiết nhằm xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương  phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VSATTP cho các đối tượng do ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương để phát hiện, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP. Chỉ đạo các đơn vị công an phối hợp với hải quan, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý việc sản xuất hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại.

UBND các huyện, thị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản; kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm những vi phạm trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc tham mưu quy hoạch xây dựng các vùng sản xuất chế biến nông, lâm, thuỷ sản an toàn, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất rau, chăn nuôi, nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm an toàn trên địa bàn huyện, thị quản lý.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, các bộ, ngành liên quan về chất lượng, VSATTP. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất từ khâu nguyên liệu đến chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, nhằm thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

MINH NGUYỄN