Tây Ninh – một trong 10 tỉnh có tỷ lệ sinh thấp

Cập nhật ngày: 07/11/2011 - 11:10

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, Tây Ninh được đánh giá là một trong 10 tỉnh có mức sinh thấp nhất trên cả nước. Tỷ lệ sinh thô (VBR) là 15,8% (cả nước 17,6%); số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (TFR) là 1,79 con (cả nước 2,03 con).

Tại Tây Ninh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tiếp tục giảm, đạt kế hoạch đề ra và tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng tăng. Chính sách Dân số - KHHGĐ đã từng bước được điều chỉnh theo hướng bao quát, toàn diện hơn các vấn đề dân số, chú trọng việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi, điều chỉnh cơ cấu dân số hợp lý và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cần chú trọng nâng cao chất lượng dân số (ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhìn nhận, công tác Dân số - KHHGĐ vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về công tác Dân số - KHHGĐ còn hạn chế. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền nhất là ở cấp cơ sở chưa thấy hết tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác Dân số - KHHGĐ. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ chưa được thường xuyên, đi vào chiều sâu.

Tháng 12 tới đây là Tháng hành động quốc gia về dân số, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống công tác Dân số - KHHGĐ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động , hoạt động lồng ghép với việc rà soát, đánh giá tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2011 và triển khai phương hướng năm 2012. Tổ chức các buổi giao lưu, toạ đàm hoặc hội nghị, diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ, đề xuất các giải pháp để từng bước giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm của công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới.

Tăng cường tuyên tuyền, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, hội viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sức khoẻ, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước…

HY UYÊN