Tháng Thanh niên 2012: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật ngày: 11/02/2012 - 11:30

(BTNO) – Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên HS-SV tình nguyện hè tỉnh Tây Ninh đang xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2012, dự kiến bắt đầu từ ngày 28.2 đến 31.3 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Theo BCĐ, phương châm của Tháng Thanh niên 2012 là “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới". Hoạt động của Tháng Thanh niên gắn liền với việc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và toàn quốc nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hoạt động tập trung vào các công trình, phần việc có ý nghĩa đối với thanh niên và xã hội. Mỗi ngày Chủ nhật trong Tháng Thanh niên là một Chủ nhật tình nguyện.

Phương châm của Tháng Thanh niên 2012 là “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới"

Chỉ tiêu mà BCĐ đặt ra là 100% Xã đoàn ở 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 có kế hoạch tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng và tu sửa 100km đường giao thông nông thôn, trong đó mỗi xã đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 01 tuyến đường xanh – sạch – đẹp. 100% Huyện, Thị đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức vận động các nguồn lực xây tặng ít nhất 01 căn nhà nhân ái. Tham gia hiến máu tình nguyện 1.000 đơn vị máu.

Tháng Thanh niên năm 2012 được chia thành 4 tuần gắn với 4 chủ điểm: Tuần thứ nhất (từ 28.2 đến 8.3) – Tổ chức các hoạt động “Nghĩa tình biên giới”; Tuần thứ hai (từ 9.3 đến 15.3 – Tổ chức các hoạt động “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”; Tuần thứ ba (từ 16.3 đến 22.3) – Tổ chức các hoạt động “Vì an sinh xã hội”; Tuần thứ tư (từ 23.3 đến 31.3) - Tổ chức các hoạt động “Ngày hội thanh niên”.

N.C