Thanh tra, giám định chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y: Phát hiện nhiều sản phẩm có chất lượng thấp

Cập nhật ngày: 23/09/2009 - 05:59

Thanh tra Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã tổ chức thanh tra về chất lượng, nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản 13 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thú y thủy sản, qua đó phát hiện nhiều vụ vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 42,5 triệu đồng.

Thuốc thú y có chất lượng sẽ giúp các cơ sở chăn nuôi làm ăn có hiệu quả và ngược lại.

Theo nhận định của Thanh tra Sở NN&PTNT, hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt quy định về nhãn mác, điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, chỉ có một cửa hàng kinh doanh thuốc thú y quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm thì có nhiều vi phạm hơn. Thanh tra lấy 30 mẫu (ngẫu nhiên) sản phẩm (15 mẫu thức ăn chăn nuôi và 15 mẫu thuốc thú y gửi đi giám định tại TP.HCM. Kết quả cho thấy, có 4 mẫu thức ăn chăn nuôi và 2 mẫu thuốc thú y không đạt chất lượng. Đối với thức ăn chăn nuôi: 1 mẫu thiếu 0,66%, 1 mẫu thiếu 1,43%, 1 mẫu thiếu 1,33% và 1 mẫu khác thiếu đến 4,66% hàm lượng đạm thô tối thiểu so với chỉ tiêu chất lượng mà đơn vị sản xuất đã công bố trên bao bì.

Đối với thuốc thú y: 1 mẫu có 2 thành phần chỉ đạt 41% và 36,3% so với chỉ tiêu chất lượng công bố trên bao bì; mẫu còn lại có 1 thành phần chỉ đạt… 0% và 1 thành phần chỉ đạt 55% so với chỉ tiêu chất lượng công bố trên bao bì (thành phần đạt thấp hoặc “thiếu” ở các mẫu trên đều là kháng sinh chủ yếu của thuốc). Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thanh tra đã buộc đơn vị sản xuất thu hồi, tiêu hủy lô hàng thuốc thú y có chất lượng kém.

Theo nhận định của Thanh tra Sở NN&PTNT, các vụ vi phạm về chất lượng sản phẩm thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi giảm so với các năm trước.

HOÀNG THI


Liên kết hữu ích