Thị xã: Bàn giải pháp giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 10/05/2012 - 03:14

(BTNO)- Sáng 10.5.2012, UBND Thị xã đã có cuộc họp với lãnh đạo Chi cục thuế Thị xã, Phòng Tài nguyên-Môi trường Thị xã, lãnh đạo UBND 10 phường/xã cùng sự có mặt của đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quý I.2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã đã tiếp nhận, giải quyết hơn 2.800 hồ sơ; số hồ sơ trễ hẹn chiếm 9,41%, giảm 13,87% hồ sơ trễ hẹn so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn là phát sinh từ sự phối hợp chưa tốt giữa các ngành có liên quan trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cán bộ địa chính xã Ninh Sơn trích lục bản đồ về đất cho người dân

Cuộc họp đã đi sâu phân tích, tìm hiểu rõ nguyên nhân các vướng mắc trong việc luân chuyển hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã với Chi cục thuế Thị xã xoay quanh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

Riêng với UBND các phường, xã cần lưu ý việc xác nhận nguồn gốc đất, nguồn gốc nhà, quan hệ nhân thân cho hợp lý theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thực hiện tiếp các thủ tục sau, không để người dân phải đi lại nhiều lần; hồ sơ phân chia thừa kế cần thực hiện đúng quy định pháp luật.

Qua cuộc họp đã làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng ngành ở Thị xã trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

XUÂN VŨ