Thị xã: Nguy cơ mất cân bằng giới tính

Cập nhật ngày: 21/09/2011 - 12:36

(BTNO)- Theo báo cáo của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thị xã, trong 9 tháng đầu năm 2011, mặc dù Thị xã vẫn duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1% nhưng về tình hình giới tính có nguy cơ mất cân bằng.

Các bé trong giờ vui chơi ở trường mầm non. Ảnh minh hoạ

9 tháng đầu năm 2011, tổng số trẻ mới sinh ở địa phương là 786 cháu, trong đó số trẻ nam là 436 cháu, số trẻ nữ là 350 cháu. Theo đó, tỷ số giới tính là 124 nam/100 nữ. Theo thống kê vào cuối năm 2009, tỷ số giới tính là 130 nam/100 nữ. Đến cuối năm 2010, tỷ số giới tính là 117 nam/100 nữ. Như vậy, tỷ lệ giới tính nam cao hơn nữ và vẫn có nguy cơ chênh lệch giới tính cao. Bình thường, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 104 - 107 nam/100 nữ. Do đó cho thấy tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong nhiều gia đình, dẫn đến tỷ lệ nhiều bé trai ra đời cao hơn là bé gái, góp phần làm tăng số trẻ sơ sinh là con thứ 3 trở lên. Trong năm 2010, Thị xã có 94 trẻ sơ sinh là con thứ 3 trở lên; 9 tháng năm 2011 là 40 trẻ sơ sinh là con thứ 3 trở lên.

Việc mất cân bằng giới tính sẽ gây ra hệ quả kéo theo những tác động xấu về mặt xã hội sau này như: nam giới khó kết hôn gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý; nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ; nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS…

Thiết nghĩ các ngành chức năng Thị xã cần xây dựng kế hoạch lâu dài để thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, từ đó nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng về tôn trọng quy luật tự nhiên của giới tính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các dịch vụ y tế liên quan đến việc lựa chọn giới tính trước sinh. Có như vậy thì mới có thể ngăn chặn được nguy cơ mất cân bằng giới tính trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

QUẾ HƯƠNG