Giám sát chuyên đề việc thực hiện các Dự án giảm nghèo

Đoàn giám sát HĐND huyện Bến Cầu do ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện các Dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020 tại Phòng LĐ-TB&XH huyện.