Thông báo Bộ phận trực và tiếp bạn đọc tại Toà soạn Báo Tây Ninh hoạt động trở lại bình thường

Cập nhật ngày: 14/05/2020 - 22:50

BTN - Ban Biên tập Báo Tây Ninh thông báo, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, bộ phận trực và tiếp bạn đọc tại Toà soạn Báo Tây Ninh hoạt động trở lại bình thường.

Bạn đọc gửi đơn thư hoặc phản ánh trực tiếp đến Báo Tây Ninh theo địa chỉ: số 221, đường 30.4, phường 2, thành phố Tây Ninh. Bạn đọc cũng có thể gửi thư phản ánh về Báo Tây Ninh theo địa chỉ email: noichinhbtn@gmail.com.

Báo Tây Ninh