Thông báo tuyển dụng

Cập nhật ngày: 14/02/2020 - 06:59

BTNO - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Tây Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các PGD trực thuộc, cụ thể như sau:

- Chuyên viên khách hàng: làm việc tại TP Tây Ninh và các PGD Hòa Thành, Tân Châu và Gò Dầu.

- Giao dịch viên: làm việc tại TP Tây Ninh và các PGD Hòa Thành, Tân Châu và Gò Dầu.

- Nhân viên Bảo vệ: làm việc tại Các PGD Hòa Thành, Tân Châu và Gò Dầu.

Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: đến hết ngày 20/03/2020.

Thời gian tổ chức tuyển dụng: Dự kiến tháng 03/2020 tại Trụ sở Chi nhánh Tây Ninh.

Ngoài ra, Ngân hàng tuyển dụng sinh viên năm cuối và sinh viên thực tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hình thức ứng tuyển: ứng viên vào trang Web của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, mục cơ hội nghề  nghiệp, tải mẫu đơn ứng tuyển, bổ sung đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ Email: tuyendungmiennam@lienvietpostbank.com.vnchiptk1@lienvietpostbank.com.vn

Lưu ý: chỉ nhận file Excel theo đúng mẫu đơn ứng tuyển trên web của Ngân hàng bưu Điện Liên Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập vào địa chỉ trang web tuyển dụng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt qua đường Link: http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Hoặc liên hệ số điện thoại: 0276. 3838 838 ( máy lẻ 73948).

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Tây Ninh