Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/04/2015 - 05:10

Khảo sát mía bị sâu gây hại.

* Theo Cục Thống kê, trên địa bàn tỉnh, đàn gia cầm hiện có khoảng 5,5 triệu con- tăng 11,53% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà hơn 4,9 triệu con- tăng 13,81% so cùng kỳ, chủ yếu do số gia trại, trang trại đầu tư mở rộng quy mô. Riêng đàn lợn trong tỉnh hiện có hơn 210.000 con- tăng không đáng kể so cùng kỳ.

* Vụ Đông xuân 2014-2015, tổng diện tích gieo trồng trong toàn tỉnh là 96.276 ha- tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt 6,3% so với kế hoạch vụ. Tuy nhiên, có một số loại cây diện tích giảm như: cây bắp 3.093 ha- giảm 0,5% SCK; cây đậu phộng 3.710 ha- giảm 22,7% SCK; cây mía (trồng mới) 1.557 ha- giảm đến 42,1% so cùng kỳ.

* Theo Sở NN-PTNT, năm 2014, tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ của các HTX trên địa bàn tỉnh đạt 1.220 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân của 1 HTX ước đạt 156 triệu đồng. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là khoảng 2.760 người; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4 triệu đồng/người/tháng.

ST