Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tân Châu về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 10:08

BTNO - Ngày 21.10, đoàn công tác do ông Võ Đức Trong–Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Châu để giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Theo UBND huyện Tân Châu, công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đều được UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian qua, công tác kiểm kê, thống kê đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện hàng năm theo đúng quy định.

Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về cơ bản đạt theo Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17.4.2013 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng đất dựa trên quan điểm khai thác sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được bảo đảm.

Tuy nhiên, thực trạng quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương trải qua các thời kỳ, còn tồn tại nhiều yếu tố do lịch sử để lại, trong khi chính sách có nhiều thay đổi, hồ sơ, tài liệu phân tán… nên quá trình triển khai thực hiện các dự án và xử lý vi phạm còn gặp khó khăn.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua cũng còn khó khăn, vướng mắc. Do các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa được sửa đổi (chồng chéo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP với Luật Đất đai năm 2013, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP) nên trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất còn kéo dài qua nhiều bước, nhiều công đoạn phức tạp dẫn đến việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất chậm.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện phương án sử dụng quỹ đất do UBND tỉnh thu hồi từ các nông lâm trường giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng chưa đạt kết quả cao so với tiến độ đề ra do hệ thống hồ sơ về đất đai của các Công ty chưa đầy đủ; tình trạng cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép xảy ra kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan, đối với thực hiện phương án sử dụng đất Công ty CP Mía đường Tây Ninh giao về địa phương quản lý, các đơn vị cần phối hợp, hỗ trợ địa phương phục hồi các mốc bị hư hỏng, để xác định cụ thể các khu đất bàn giao làm cơ sở triển khai phương án.

Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu phát biểu ý kiến.

Về thực hiện đất công ty CP Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý, huyện Tân Châu đề nghị sớm xem xét phê duyệt phương án sử dụng quỹ đất công ty; ban hành Quyết định thu hồi đất, giao đất cụ thể đối với từng khu vực; chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành cắm mốc và bàn giao trên thực địa với sự tham gia đầy đủ của bên giao, bên nhận, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

Tại buổi làm việc, ông Võ Đức Trong–Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương bổ sung hoàn chỉnh báo cáo trên cơ sở bám sát nội dung đề cương, làm rõ những vấn đề đoàn giám sát đã đặt ra như: kết quả thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với diện tích giao ra từ đất lâm nghiệp mà tỉnh đã cho chủ trương; các hình thức tổ chức để quản lý, sử dụng đất công và đất công ích; công tác đền bù hỗ trợ tái định cư; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về pháp luật đất đai, trong đó, có bao chiếm đất lâm nghiệp…

Giang Hà


Liên kết hữu ích