Bến Cầu:

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) 

Cập nhật ngày: 03/12/2021 - 16:51

BTNO - Chiều 1.12, Đảng bộ huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, bằng hình thức trực tuyến tại 8 điểm cầu trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh đến dự và phát biểu chỉ đạo; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đảng bộ huyện Bến Cầu hiện có 48 cơ sở Đảng, gồm 11 Đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở, với 2.098 đảng viên. Trong đó, 11 Đảng bộ cơ sở gồm có 9 đảng bộ xã, thị trấn và 2 Đảng bộ Công an và Quân sự có 108 chi bộ trực thuộc.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở huyện Bến Cầu có những bước đổi mới tích cực, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Huyện thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ về công tác cán bộ và chính sách cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức.

Chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả các cơ quan quản lý Nhà nước ở huyện được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có bước chuyển biến tích cực, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Công tác cải cách hành chính trong Đảng, nhất thủ tục hành chính trong các cơ quan Nhà nước được kéo giảm. Hoạt động của các cơ quan Tư pháp chưa để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện đều xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định.

Đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển KT, VH-XH và giữ vững ổn định QP-AN khu vực phòng thủ huyện trong nhiều năm qua.

Ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị; trên các lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới phong cách và lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, MTTQ và và các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 20.7.2021 và Hướng dẫn số 01 ngày 5.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, thanh tra cải cách hành chính công tác Nhà nước trên các lĩnh vực; nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên; tập trung cao độ trong kiểm soát tốt dịch bệnh, không chủ quản lơ là, cách ly theo dõi y tế bệnh nhân Covid-19 nghiêm ngặt; quan tâm bảo đảm và giữ tình hình ANCT-trật tự ATXH ở địa phương.

Quang Son