Toàn tỉnh giảm hơn 230.000 đoàn viên, hội viên

Cập nhật ngày: 22/02/2013 - 05:53

(BTNO)- Tháng 7.2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo về việc rà soát, nắm chắc thực lực đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả sau khi rà soát, tổng số đoàn viên, hội viên hiện có là 783.167/990.025 người, giảm 230.369 người.

Cũng theo báo cáo, tổng số đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội hiện có là 379.412 người, giảm 162.591 người, trong đó đoàn thanh niên giảm 26.266 người, hội viên hội nông dân giảm 64.509 người, hội viên hội liên hiệp phụ nữ giảm 71.816 người. Tổng số hội viên của các hội quần chúng hiện có là 403.755/464.414 người, số hội viên giảm là 67.778 người.

Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện Tháng thanh niên năm 2012

(ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân giảm được xác định là do công tác quản lý đoàn viên, hội viên ở cơ sở không chặt chẽ. Một số cấp uỷ cơ sở, tổ chức cấp trên của đoàn, hội thiếu kiểm tra dẫn đến việc để đoàn viên, hội viên không sinh hoạt, chuyển đi nơi khác, qua đời, không đóng hội phí nhưng các chi, tổ hội không xoá tên trong danh sách theo quy định của Điều lệ; mặt khác, một số nơi còn chạy theo thành tích nên không xoá tên đoàn viên, hội viên khỏi danh sách, tiếp tục cập nhật luỹ kế, thậm chí tự ghi tên vào danh sách hội viên để đạt chỉ tiêu về số lượng phát triển đoàn viên, hội viên.

Ở một số địa phương, phần lớn đoàn viên, hội viên chưa được các cấp hội tuyên truyền, học tập đầy đủ về Điều lệ hội, nhất là quy định về quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên. Từ đó xảy ra tình trạng đoàn viên, hội viên chưa hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào tổ chức nên không thiết tha với các hoạt động, sinh hoạt của hội. Ngoài ra, có trường hợp, một người tham gia nhiều tổ chức đoàn thể, do điều kiện khó khăn nên không đảm bảo được việc thực hiện tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí, hội phí theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác này, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá sâu về kết quả của việc rà soát, điều chỉnh biểu điểm thi đua, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng đúng thực chất, đồng thời chuẩn bị các nội dung liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị bàn về công tác này trong thời gian tới.

Tố Tuấn