Tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh

Cập nhật ngày: 04/10/2010 - 11:17

(BTNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Lao động – Thương binh & xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị triển khai tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hộ nghèo được xác định dựa trên tiêu chí mức chuẩn nghèo và cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với khu vực nông thôn, từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với khu vực thành thị.

Tặng nhà ĐĐK cho người nghèo ở huyện Châu Thành

Hộ cận nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Thời gian điều tra được thực hiện từ ngày 21.9.2010 đến ngày 30.11.2010. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ ấp, khu phố trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, theo đúng hướng dẫn của Bộ LĐ – TB & XH, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Kết thúc cuộc tổng điều tra, từng ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập một danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý; từng huyện, tỉnh, thành phố xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình, đồng thời báo cáo Sở LĐ – TB & XH để tổng hợp chung hộ nghèo, hộ cận nghèo của cả tỉnh làm căn cứ xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh củng yêu cầu, để đảm bảo việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đúng đối tượng, kịp thời, phát huy tính tự lực vươn lên của người nghèo, vào thời điểm 1.10 hằng năm, các huyện, thị phải tổ chức cho các xã, phường, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Phương Ly