Trảng Bàng: Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 03/06/2016 - 05:42

Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang phát biểu tại hội nghị.

Ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thay cho Chỉ thị số 03 Bộ Chính trị (khóa XI). Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những quan điểm chỉ đạo trong thời gian qua, so với Chỉ thị 03, nội dung Chỉ thị 05 có nhiều điểm bổ sung mới, quan trọng. Trong đó Chỉ thị 05 đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, cũng như của cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị 05 nêu rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

 Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm danh sách nhân sự dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã, thị trấn gồm 79 người, trong đó bố trí 1 người nhiều chức danh và 1 chức danh bố trí nhiều người, cơ cấu theo hướng trẻ hóa với tỷ lệ nữ chiếm hơn 15% nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ, phục vụ kịp thời cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiểu Sinh