Truy cập đa dịch vụ lưu trữ đám mây trên iPad bằng Cloud Navigator

Cập nhật ngày: 09/01/2012 - 11:56

Lưu trữ đám mây là một dịch vụ khá phổ biến mà chúng ta đã thấy nhiều trang web giới thiệu trên hệ thống mạng ngày nay. Trước đây, nếu bạn đã từng sử dụng một ứng dụng miễn phí cho iPad là OverTheAir-có thể truy cập lưu trữ đám mây của bạn trên iPad của mình, nhưng hạn chế ở đa dịch vụ lưu trữ đám mây cùng lúc .

Để giải quyết vấn đề này thì Cloud Nvaigator cũng là một công cụ phần mềm miễn phí cho iPad, có thể truy cập nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây và cung cấp cho bạn một cách thống nhất, dễ dàng, an toàn để truy cập vào tất cả các nội dung điện toán đám mây trên bất kỳ những dịch vụ mà bạn sử dụng.

Và hiển nhiên nó sẽ thể kết nối được với tất cả các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến có sẵn.

Bạn có thể kết nối với Box.net, Dropbox , Evernote, Facebook , Flickr, Google Docs , Instagram, Picasa hoặc SugarSync…Các tài khoản có thể được cấu hình từ trình đơn cài đặt.

Sau khi kết nối với các dịch vụ, bạn có thể điều hướng nhanh chóng thông qua hệ thống phân cấp để truy cập bất kỳ tài liệu, hình ảnh, đa phương tiện hay những nội dung xã hội được lưu trữ …. Ứng dụng này có các tùy chọn để duyệt qua các nội dung của bạn bằng tab loại (Tài liệu, hình ảnh, video, nhạc hoặc tất cả) và chỉ hiển thị những gì bạn muốn với hình thu nhỏ.

Nhìn chung giao diện khá dễ sử dụng và cũng đã hỗ trợ cho tất cả các dịch vụ phổ biến và tốt nhất hiện nay. Bạn có thể tải về ứng dụng từ App Store tại đây .

L.K (st)