Từ đầu năm đến nay: Đã giải quyết việc làm cho hơn 11.500 lao động

Cập nhật ngày: 26/08/2010 - 09:05
HTML clipboard

(BTNO) - Theo Sở LĐ-TB&XH, trong tháng 8.2010, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.477 lao động, luỹ kế từ đầu năm đến nay được 11.558 lao động, đạt 52,67% so với kế hoạch (22.000 lao động).

Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay 20 dự án với số tiền 1,05 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 143 lao động, luỹ kế cho vay 129 dự án với số tiền 11,67 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.459 lao động. Đến nay đã có 98 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 49% so với KH (200 lao động); đào tạo dạy nghề mới cho 10.269 người, đạt 47,76% so với KH (21.500 người).

Ngoài ra, ngành LĐ-TB&XH cũng đã có quyết định cho 508 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, luỹ kế đến nay đã có 1.504 người được hưởng trợ cấp với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2.875 doanh nghiệp và hợp tác xã với 92.775 lao động. Trong đó có 50 DN Nhà nước với 13.280 lao động, 140 DN có vốn đầu tư nước ngoài với 45.781 lao động, 2.591 DN dân doanh với 30.814 lao động và 94 HTX với 2.900 lao động.

H.U