Chuyện thời sự

Tuy “chưa cao”, nhưng cũng đã “về trước”

Cập nhật ngày: 29/07/2019 - 12:39

BTN - Gần đây, theo dõi báo chí, truyền thông trong nước cũng như trong tỉnh mình, tôi thấy có một chuyện hơi lạ. Ðó là chuyện về kết quả của công tác cải cách hành chính tác động tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế, đồng thời tác động tới việc phục vụ hành chính đối với người dân.

Cụ thể là nhờ kết quả cải cách hành chính đạt khá mà năng lực cạnh tranh của tỉnh mình có tăng lên, từ tỉnh nằm trong nhóm trung bình tăng lên nằm trong nhóm khá, đứng thứ 14 trong 63 tỉnh, thành cả nước. Trong khi đó về sự phục vụ hành chính đối với người dân, tổ chức thì lại kém hơn. Nghe đâu tỉnh mình chỉ đứng thứ băm mấy, trong khoảng dưới trung bình chút xíu. Theo một người làm báo như ông thì việc đó “có ý nghĩa” như thế nào? Có phải là nghịch lý không?

-Ông nói rõ hơn chút nữa coi, ông đọc thấy chuyện gì, trong bài nào, báo nào, mà ông lại tỏ vẻ băn khoăn quá vậy?

-Tôi đọc báo tỉnh mình chứ báo nào, cụ thể là bài “Cải cách hành chính bước đầu mang lại hiệu quả” đăng trên số báo thứ tư tuần rồi đó. Chính xác là ở đoạn cuối bài ấy có câu “…theo kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh nhìn chung còn thấp”. Ông giải thích về chuyện đó rõ hơn cho tôi hiểu với.

-Ông “trích ngang” chỗ đó không sai, cũng như nhận định “nhìn chung” trong bài ấy là đúng. Nhưng mà…

-Ðúng là đúng, không đúng thì là sai, chứ… nhưng nhị gì nữa?          

-Ý Bàn Dân nói là, nếu ông có chịu khó tìm kiếm, nghiên cứu kỹ cái báo cáo về chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

-Chịu thôi, tôi làm gì có được cái văn bản báo cáo ấy.

-Không khó tìm lắm đâu, ông vô trang thông tin của Bộ Nội vụ trên mạng internet sẽ tìm được ngay. Nhưng nếu ông không có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, thì để Bàn Dân nói ông nghe.

Này nhé, việc khảo sát chỉ số hài lòng SIPAS ấy là một cuộc điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Trong đó ,việc phối hợp với Mặt trận và Hội Cựu chiến binh là để tăng cường sự giám sát, phản biện và phúc tra kết quả thu phiếu điều tra xã hội học SIPAS. Ông thấy cách làm như vậy có phải là bảo đảm sự khách quan, trung thực, chính xác của việc lấy ý kiến nhân dân đối với công tác cải cách hành chính của Nhà nước hay không?

-Tôi đồng ý. Ông có thể cho tôi biết chi tiết nội dung điều tra, khảo sát và kết quả cụ thể của việc ấy đối với tỉnh mình trong thời gian qua như thế nào không?      

-Tất nhiên là có rồi, nhưng Bàn Dân chỉ có thể tóm tắt chứ không thể nêu chi tiết được. Cụ thể, nội dung đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện đối với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịnh vụ hành chính công.

Một là, sự tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính Nhà nước; Hai là, thủ tục hành chính; Ba là, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; Bốn là, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Năm là, việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Năm yếu tố chính là vậy, và trong mỗi yếu tố lại bao hàm nhiều nội dung chi tiết nữa. Còn về cách làm thì sự đo lường được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm “hài lòng”, “bình thường” và “không hài lòng” của người dân, tổ chức.      

-Vậy kết quả đo lường gần đây nhất của tỉnh mình ra sao?

-Cụ thể là chỉ số hài lòng SIPAS của Tây Ninh năm 2018, được công bố hồi cuối tháng 4.2019 đạt 81,24%, tính trên tổng số người dân, tổ chức được hỏi ý kiến trả lời là “hài lòng”. Tuy rằng chỉ số hài lòng của tỉnh mình năm vừa qua chỉ đứng thứ 36 trên 63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng xin ông nhớ cho rằng:

Theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ thì một trong các mục tiêu của cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn này là “Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020”. Như vậy, với kết quả SIPAS 2018, tỉnh mình đã nằm trong số các địa phương “về đích trước 2 năm” rồi đó nghen.

BÀN DÂN