UBND tỉnh: Tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2015

Cập nhật ngày: 11/03/2016 - 05:35

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Lam Phương – Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Liên minh HTX Việt Nam; ông Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh; ông Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Lưu Nhạn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2015, tổng số tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh là 97 tổ với 1.413 thành viên. Doanh thu bình quân của một THT trong năm 2015 ước đạt 280 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 40 triệu đồng/THT. Trung bình thu nhập của mỗi thành viên THT từ 2 – 2,5 triệu đồng/tháng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đối với HTX, đến nay, toàn tỉnh có 98 hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX) gồm 47.193 thành viên, với 103,61 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, có 55 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 15 HTX công – thương nghiệp, 10 HTX giao thông vận tải, 18 Quỹ tín dụng nhân dân.

Trong năm 2015, có 8 HTX được thành lập (7 HTX nông nghiệp, 1 HTX công thương) với 100 thành viên và gần 1 tỷ đồng vốn điều lệ. Bình quân lợi nhuận năm 2015 của mỗi HTX ước đạt 180 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2014, đạt 100% so với kế hoạch năm 2015, mang lại thu nhập cho lao động làm việc thường xuyên tại HTX trung bình khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2015, thông qua việc phổ biến, triển khai các văn bản có liên quan đến kinh tế tập thể (KTTT), nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến tích cực, mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) ngày càng được chú trọng và quan tâm.

Mặt khác, một số chính sách hỗ trợ của tỉnh được ban hành như chính sách về hỗ trợ vốn, hỗ trợ khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại… đã tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho HTX tổ chức hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, cung ứng vật tư, giống, thực hiện phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng.

Bên cạnh các hoạt động chủ yếu phục vụ nhu cầu kinh tế, đời sống của thành viên và hộ thành viên, các THT, HTX còn tạo ra lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ không nhỏ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên, tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Phần lớn các HTX đều có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu; bên cạnh đó, năng lực hoạt động của các HTX không đều, thành viên tham gia HTX chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm vào hoạt động của HTX…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Về tình hình tổ chức lại hoạt động của HTX, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức lại các HTX theo Luật Hợp tác xã 2012. Đến nay, đã có 45 HTX hoạt động theo Luật, trong đó có 33 HTX đã thực hiện đăng ký lại, 12 HTX được thành lập mới. Các HTX tổ chức lại đã thực hiện các thủ tục đầy đủ các quy định của Luật HTX 2012. Sau chuyển đổi, các đơn vị tiếp tục củng cố tổ chức, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa cụm trưởng các cụm thi đua; ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, 3 đơn vị là Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hòa Thành, HTX Vận tải hành khách và du lịch Bình Minh, HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến – Suối Ngô đã được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2015; 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trúc Ly