Bằng lăng mùa cuối

Điều lạ là từ ngày má có giấc mơ về chú Hai Đực, cây bằng lăng không ra hoa nữa. Nên Út mặc nhiên xem đó là mùa hoa cuối, cây cũng có tâm hồn đồng cảm với con người. Má không còn, cây bằng lăng không ra hoa, Út lại cần cái sân có mái che cho có chỗ công nhân ngồi tỉa nhãn.