Chia sẻ:

Câu lạc bộ tiếng Anh- khơi dậy đam mê học ngoại ngữ cho học sinh

Giáo dục 05-12-2022

Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới, có vai trò quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, môn học tiếng Anh được đưa vào cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI