Chia sẻ:

[Trực tiếp] Kỳ họp Thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 30-06-2021

 Kỳ họp Thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn TTV11

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI