Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng

Thời sự 16-06-2022

Sáng 14/6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua một số quy hoạch, dự án quan trọng và thực hiện công tác nhân sự.

BTNO