Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1.2022

Chính trị 20-01-2022

Ngày 19.01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2022, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 658 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Nhật Quang