Chia sẻ:

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Tây Ninh

Thời sự 01-01-2018
Bà Trương Thị Mai đánh giá Tây Ninh là một trong những địa phương thực hiện tốt và nghiêm túc các vấn đề theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI