Chia sẻ:

Hình thành hệ thống cao tốc kết nối liên vùng

Kinh tế 16-09-2021

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 các tuyến cao tốc có năng lực thông hành lớn để hình thành mạng cao tốc kết nối liên vùng và là xương sống của hệ thống đường bộ quốc gia.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI