Chia sẻ:

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thời sự 13-01-2018
Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI