Chia sẻ:

Khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 13-09-2021

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, từ ngày hôm nay 13/9-22/9/2021, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung: Công tác xây dựng pháp luật; về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; công tác giám sát và một số nội dung khác.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI