Chia sẻ:

Lãnh đạo huyện DMC đối thoại với nhân dân về công tác xây dựng Đảng và chính quyền

Thời sự 22-11-2017
Lãnh đạo huyện DMC đã giải trình nhiều ý kiến đóng góp và phản ánh của người dân đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện, như: về công tác xây dựng Đảng; lĩnh vực về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất; ý kiến đóng góp liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI